Skip to content Skip to footer


WEBINAR 5⃣ Türkiye’de Adalete Erişim 🇹🇷

İngilizce canlı yayın: https://twitter.com/turkey_tribunal​ veya https://www.facebook.com/TurkeyTribunal​

Panelist Listemiz:

1. Prof. Em. Dr. Johan Vande Lanotte (moderatör) (00:01​)
2. Luca Perilli (Türkiye Tribunali “Türkiye’de Adalete Erişim” raporunun yazarı) (1:13​)
3. Sayın Diego García-Sayán (yargıçların ve avukatların bağımsızlığı konusunda Özel Raportör, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, Yüksek Komiserlik Ofisi) (16:52​)
4. Eski Hakim Yavuz Aydın (tanık) (32:31​)
5. Filipe Marques, m.p. (MEDEL Başkanı – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) (49:35​)
6. José Manuel Igreja Matos (Avrupa Yargıçlar Birliği Başkanı) (1:12:06​ )

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.