Skip to content Skip to footer

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’ne Sümeyye Yılmaz, Fatma Betül Zeybek, Aycan Kaya, Zehra Genç Türkmen, Nilüfer Irmak, Mikail Ugan ve Nuray Tunç tarafindan sirasiyla 25.04.2019, 03.05.2019, 13.05.2019, 17.05.2019, 24.05.2019, 14.05.2019 ve 29.08.2019 tarihlerinde başvuruda bulunuldu. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar bu başvuruları tutanak altina almistir.
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yonergesinin 5/1/a maddesi uyarınca merkez, insan haklarının ihlallerine iliskin basvurulari alır, bu başvuruların ön incelemesini yapar, gorevi kapsamina giren basvurular ile ilgili Ankara Barosu yonetim kurulundan onay aldiktan sonra ongorulen kararlari alir ve belirlenen faaliyetleri yurutur.
Ön inceleme, kamu görevlilerinin bilgisi ve yetkisi altında zorunlu kaybolma iddiasının yapısal bir soruna işaret ettiğini ve aslında bu basvurularin insan haklarını korumak için verilen mücadelede kritik bir rol oynadığını, çünkü yaşam hakkının ihlali ve kötü muamele yasağının ihlal edilmiş olmasi ihtimallerini ortaya koymuştur. Bu nedenle Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi bu başvuruların kendi gorev alani kapsaminda olduğunu belirledi.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 22.05.2019 tarihinli kararinda Sümeyye Yılmaz’ın başvurusu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması ve bir rapor sunulmasi gerektiğine karar vermiştir. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi bu raporu 14.06.2019 tarihinde hazirlamis ve 27.06.2019 tarihinde yayımlamıştır.
Başvuranların altı akrabasını bulduktan sonra yaşanan gelişmelerden sonra İnsan Hakları Merkezi, Fatma Betül Zeybek, Aycan Kaya, Zehra Genç Türkmen, Nilüfer Irmak, Mikail Ugan, Nuray Tunç’un benzer nitelikteki basvurularini birlestirmeye ve ortak bir izleme raporu duzenlemeye karar vermistir.


Issued / Published by
Ankara Barosu Insan Haklari Merkezi

Issue Date
27.06.2019

Download Link

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.