Skip to content Skip to footer

Göteborg Üniversitesi’ndeki (CERGU) Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü, kritik miras çalışmaları, fikir tarihi, müze çalışmaları, İslami araştırmalar alanında araştırmacı.

Ayrıca Göteborg Müzeleri’nde araştırma koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.