Skip to content Skip to footer

Tanıklar *

Yakında paylaşılacak …

* Tüm Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceği bilgisini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Bağış toplama yoluyla elde ettiğimiz tüm gelirler, Eylül 2020’de Cenevre’deki mahkeme duruşmaları sırasında lojistik, konaklama, mahkeme yeri ve bu tür masraflar icin kullanılacaktır.

© 2020 Turkey Tribunal All rights reserved.