Skip to content Skip to footer

Türkiye’nin yargı sistemini, insan hakları ihlalleri durumunda adalete tam erişimin sağlandığı ve etkili hukuki korumanın garanti edildiği bir sistem olarak değerlendirebilir miyiz?

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.