Skip to content Skip to footer

İşkence tanıklıklarının altında yatan olgularda bir örüntü görebilir miyiz? Hangi gruplar hedefleniyor ve neden? Motivasyon nedir ve devletin en yüksek düzeydeki katılımı nedir?

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.