Skip to content Skip to footer

Raportörler kimler? *

İşkence raporu*

Eric Sottas – Switzerland

 • 1980-1985: UNCTAD Genel Sekreteri Danışmanı

 • 1995-2010: İşkenceye Karşı Dünya Örgütü Genel Sekreteri

 • 1986: Fransız insan hakları ödülü

* İşkence raporu Prof. Dr. Johan Vande Lanotte (Ghent Üniversitesi) desteğiyle hazırlanacaktır.

Soru 1
İşkence tanıklıklarının altında yatan olgularda bir örüntü görebilir miyiz? Hangi gruplar hedefleniyor ve neden? Motivasyon nedir ve devletin en yüksek düzeydeki katılımı nedir?
Soru 2
İşkence hakkındaki tanıklıklar, Türkiye'de işkencenin sistematik ve organize bir kullanımı olduğu sonucuna varmamıza izin veriyor mu?
Cezasızlık raporu*

Prof. Dr. Yves Haeck – Belgium

 • 2010 – günümüz: Gent Üniversitesi İnsan Hakları Profesörü
 • Ghent Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi kurucu ortağı
 • 2007 – bugün: Amerikan ve Avrupa İnsan Hakları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Emre Turkut – Turkey

 • 2019- günümüz: Hertie School of Governance, Almanya’da Konuk Araştırmacı
 • 2014-2016: Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma / Öğretim Asistanı, Ankara, Türkiye
 • 2018-2019: Araştırma Görevlisi, Uppsala Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İsveç

* Cezasızlık raporu Prof. Dr. Yves Haeck ve Dr. Emre Turkut.

Soru 3
İşkence veya kötü muamelenin önlenmesi ve izlenmesi için dahili bir sistem var mı ve evet ise, gerçekte nasıl işler?
Soru 4
Olası kötü muameleye veya işkenceye karşı etkili bir yaptırım sistemi var mı? Yoksa tutuklu bulunan kişilere yönelik kötü muamele ve işkenceye karşı organize bir cezasızlıktan söz edebilir miyiz?
Adalete Erişim raporu*

Luca Perilli

 • 1995 – günümüz: Yargıç
 • 2016 – 2020: Italian School for the Judiciary (SSM) Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2007 – 2017: Hukukun Üstünlüğü bağlamında Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’de AB bağımsız uzmanı (AB müktesebatı bölüm 23)
Soru 5
Türkiye'nin yargı sistemi bağlamında mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığını, uluslararası standartlara uygun olarak değerlendirebilir miyiz?
Soru 6
Türkiye'nin yargı sistemini, insan hakları ihlalleri durumunda adalete tam erişimin sağlandığı ve etkili hukuki korumanın garanti edildiği bir sistem olarak değerlendirebilir miyiz?
Zorla kaybetmeler hakkında rapor *

Johan Heymans – Belgium

Ankara Bar Association – Turkey

*Bu rapor Johan Heymans tarafından yazılacaktır. Ayrıca, raporu yazarken, diğerlerinin yanı sıra, Ankara Barosu insan hakları merkezinin yayınlanmış raporunu da kullanacaktır.

Soru 7
Mahkemeden önce hazırlanan raporları ve ifadeleri dikkate alarak, kaçırılmaların tekrar devletin muhaliflere karşı eyleminin bir parçası olduğu ve bu gerçekler hakkında ciddi bir soruşturma düzenlenmediği sonucuna varabilir miyiz?
İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü raporu

Philippe Leruth – Belgium

 • 1995-2005: Belçika Profesyonel Gazeteciler Genel Derneği Başkanı ve daha sonra Association Des Journalistes Professionnels Başkanı
 • 2004-2013: Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı
 • 2016-2019: Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı
Soru 8
Bu aşamada Türkiye, yeterli derecede basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün garanti edildiği bir ülke olarak kabul edilebilir, bu nedenle iyi işleyen bir demokrasinin standartlarına uygun olabilir mi?
Soru 9
Türk hükümeti tarafından alınan kararlar (hala) “darbe” ile bağlantılı bir tepki olarak düşünülebilir mi veya bu kararlara karşı kritik olan sesleri ve / veya kuruluşları “yok etmenin” bir yolu olarak değerlendirilmeleri gerekir mi?
ROMA STATÜSÜ KAPSAMINDA GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ’NDE
İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar raporu

Prof. Dr. Em. Johan Vande Lanotte – Belgium

 • 1986: Ghent Üniversitesi Hukuk Doktorası
 • 1988 – günümüz: Gent Üniversitesi’nde anayasa hukuku ve insan hakları profesörü 
 • Belçika federal hükümetlerinde Başbakan Yardımcısı (1995-1998, 1999-2003, 2003-2005, 2011-2014)
 • 2006: Kral II. Albert tarafından Devlet Bakanı olarak atandı
 • 2018 – günümüz: Van Steenbrugge Advocaten ofisinde kıdemli avukat
Soru 10
İşkence eylemlerinin yanı sıra ulusal ve sınır ötesi zorla kaybetme eylemlerini de Türkiye Tribünal Mahkemesi'ne sunulan raporlarda açıklandığı üzere, 'Roma Statüsü'ne göre insalığa karşı suç' olarak niteleyebilir miyiz?
Not
* Tüm Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceği bilgisini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Bağış toplama yoluyla elde ettiğimiz tüm gelirler, Cenevre'deki mahkeme duruşmaları sırasında lojistik, konaklama, mahkeme yeri ve bu tür masraflar icin kullanılacaktır.