Skip to content Skip to footer
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE ADALETE ERİŞİM
Türkiye Tribünal Mahkemesi raportörü Luca Perilli, bu raporda gerçekleri ve özellikle kamu yetkililerinin 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve Türk Yargısı’nın rolüyle ilişkili olan eylemlerini ve 2013’ten sonra yapılan ve yargıyı sarsan ani değişiklikleri…
Günümüz Türkiye’sinde Cezasızlık
Bu rapor, Türkiye’de devlet görevlileri tarafından işlenen ciddi insan hakları ihlalleri bakımından süregelen cezasızlık sorununu ele almaktadır. Daha özel olarak, iki kapsayıcı soruya yanıt vermeyi amaçlamaktadır: I. İşkenceyi veya kötü muameleyi önleyen ve izleyen dahili…
Günümüz Türkiye’sinde Basin ve Ifade özgürlüğü
Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve işleyen bir demokrasinin sağlığının temel göstergesidir. Özgür bir basının güvence altına aldığı denetim ve dengeler olmadan hiçbir demokrasi yaşayamaz. Türkiye'de basın özgürlüğü çok büyük bir baskı altında. Halihazırda birçok gazeteci…
Günümüz Türkiye’sinde Kaçırmalar
JOHAN HEYMANS TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR Bu rapor, Türkiye Tribunali’ne kaçırmalar konusunda yöneltilen temel sorulara cevap vermeyi amaç-lamaktadır. Bu sorular şunlardır: Mahkeme huzurunda sunulan raporları ve ifadeleri dikkate alarak, kaçırmaların yine devletin muhalif kişilere yönelik eyleminin bir parçası olduğu…
Günümüz Türkiye’sinde İşkence
Bu rapor, Türkiye Tribunali’ne işkence konusunda yöneltilen temel sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu sorular: Hedeflenen gruplar kimler?Faillerin amacı ve motivasyonu nedir? İşkencenin uygulanma biçiminde belirli bir örüntü var mı? Sistematik olarak mı kullanılıyor? Organize…
missing peoples
Turkiye’deki Zorla Kaybetmeler Uzerine Ortak Gozlem Raporu
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne Sümeyye Yılmaz, Fatma Betül Zeybek, Aycan Kaya, Zehra Genç Türkmen, Nilüfer Irmak, Mikail Ugan ve Nuray Tunç tarafindan sirasiyla 25.04.2019, 03.05.2019, 13.05.2019, 17.05.2019, 24.05.2019, 14.05.2019 ve 29.08.2019 tarihlerinde başvuruda…