Skip to content Skip to footer

Soru 9

Türk hükümeti tarafından alınan kararlar (hala) “darbe” ile bağlantılı bir tepki olarak düşünülebilir mi veya bu kararlara karşı kritik olan sesleri ve / veya kuruluşları “yok etmenin” bir yolu olarak değerlendirilmeleri gerekir mi?

Read more

Soru 8

Bu aşamada Türkiye, yeterli derecede basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün garanti edildiği bir ülke olarak kabul edilebilir, bu nedenle iyi işleyen bir demokrasinin standartlarına uygun olabilir mi?

Read more

Soru 7

Mahkemeden önce hazırlanan raporları ve ifadeleri dikkate alarak, kaçırılmaların tekrar devletin muhaliflere karşı eyleminin bir parçası olduğu ve bu gerçekler hakkında ciddi bir soruşturma düzenlenmediği sonucuna varabilir miyiz?

Read more

Soru 6

Türkiye'nin yargı sistemini, insan hakları ihlalleri durumunda adalete tam erişimin sağlandığı ve etkili hukuki korumanın garanti edildiği bir sistem olarak değerlendirebilir miyiz?

Read more

Soru 5

Türkiye'nin yargı sistemi bağlamında mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığını, uluslararası standartlara uygun olarak değerlendirebilir miyiz?

Read more

Soru 4

Olası kötü muameleye veya işkenceye karşı etkili bir yaptırım sistemi var mı? Yoksa tutuklu bulunan kişilere yönelik kötü muamele ve işkenceye karşı organize bir cezasızlıktan söz edebilir miyiz?

Read more

Soru 3

İşkence veya kötü muamelenin önlenmesi ve izlenmesi için dahili bir sistem var mı ve evet ise, gerçekte nasıl işler?

Read more

Soru 2

İşkence hakkındaki tanıklıklar, Türkiye'de işkencenin sistematik ve organize bir kullanımı olduğu sonucuna varmamıza izin veriyor mu?

Read more

Soru 1

İşkence tanıklıklarının altında yatan olgularda bir örüntü görebilir miyiz? Hangi gruplar hedefleniyor ve neden? Motivasyon nedir ve devletin en yüksek düzeydeki katılımı nedir?

Read more

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.