Skip to content Skip to footer

Yargi bağimsizliği ve adalete erişim

Türkiye Tribünal Mahkemesi raportörü Luca Perilli, bu raporda gerçekleri ve özellikle kamu yetkililerinin 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve Türk Yargısı’nın rolüyle ilişkili olan eylemlerini ve 2013’ten sonra yapılan ve yargıyı sarsan ani değişiklikleri…

Read More

Günümüz Türkiye’sinde Cezasızlık

Bu rapor, Türkiye’de devlet görevlileri tarafından işlenen ciddi insan hakları ihlalleri bakımından süregelen cezasızlık sorununu ele almaktadır. Daha özel olarak, iki kapsayıcı soruya yanıt vermeyi amaçlamaktadır: I. İşkenceyi veya kötü muameleyi önleyen ve izleyen dahili…

Read More

Günümüz Türkiye’sinde Basin ve İfade özgürlüğüa

Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve işleyen bir demokrasinin sağlığının temel göstergesidir. Özgür bir basının güvence altına aldığı denetim ve dengeler olmadan hiçbir demokrasi yaşayamaz. Türkiye'de basın özgürlüğü çok büyük bir baskı altında. Halihazırda birçok gazeteci…

Read More

Günümüz Türkiye’sinde Kaçırmalar

JOHAN HEYMANS TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR Bu rapor, Türkiye Tribunali’ne kaçırmalar konusunda yöneltilen temel sorulara cevap vermeyi amaç-lamaktadır. Bu sorular şunlardır: Mahkeme huzurunda sunulan raporları ve ifadeleri dikkate alarak, kaçırmaların yine devletin muhalif kişilere yönelik eyleminin bir parçası olduğu…

Read More

Günümüz Türkiye’sinde İşkence

Bu rapor, Türkiye Tribunali’ne işkence konusunda yöneltilen temel sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu sorular: Hedeflenen gruplar kimler?Faillerin amacı ve motivasyonu nedir? İşkencenin uygulanma biçiminde belirli bir örüntü var mı? Sistematik olarak mı kullanılıyor? Organize…

Read More

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.