Skip to content Skip to footer

Almanya merkezli, uluslararası hukuk üzerine bilimsel bir blog olan “https://voelkerrechtsblog.org/” son dönem Zorla Kaybetmeler gündemi üzerine (dünya genelinde) bir çalışma yaptı, sempozyum düzenledi. Türkiye özelinde ise Türkiye Tribünalı’nın “Günümüz Türkiye’sinde Kaçırmalar” raporunu yazan Johan Heymans’ın makalesini yayımladı:

https://voelkerrechtsblog.org/enforced-disappearances-in-turkey-an-old-habit-or-a-new-trend/
https://twitter.com/turkey_tribunal/status/1359880039073009673?s=20

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.