Skip to content Skip to footer

Bu rapor, Türkiye’de devlet görevlileri tarafından işlenen ciddi insan hakları ihlalleri bakımından süregelen cezasızlık sorununu ele almaktadır. Daha özel olarak, iki kapsayıcı soruya yanıt vermeyi amaçlamaktadır:
I. İşkenceyi veya kötü muameleyi önleyen ve izleyen dahili bir sistem var mı ve var ise, gerçekte nasıl işliyor?
II. Olası işkence veya kötü muameleyi cezalandıran etkili bir sistem var mı, yoksa gözaltında tutu-lan kişilere karşı işkence veya kötü muameleye karşı organize bir cezasızlıktan bahsedebilir miyiz?

İndir

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.