Skip to content Skip to footer

Finansman *

Türkiye Tribunal Mahkemesi, Belçika’da kayıtlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur (STK). Bu mahkemenin finansmanı, kendi web sitemiz dahil olmak üzere çeşitli platformlarda „crowdfunding‟ yoluyla yönetilmektedir. Katkıda bulunmak isteyen her bir kişi, şirket veya kurumdan, minimum sınır olmadan en fazla 5000 Euro talep edilecektir.

Bağışlar aşağıdaki IBAN üzerinden veya web sitesindeki çevrimiçi sistem aracılığıyla yapılabilir:

IBAN ile bağış:

Turkey Tribunal NPA
IBAN: BE70 3632 0131 2325
BIC: BBRU BE BB
Bank: ING Belgium

Çevrimiçi sistem ile:

Not
* Tüm Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceği bilgisini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Bağış toplama yoluyla elde ettiğimiz tüm gelirler, Cenevre'deki mahkeme duruşmaları sırasında lojistik, konaklama, mahkeme yeri ve bu tür masraflar icin kullanılacaktır.