Skip to content Skip to footer

Dünya Adalet Projesi (WJP) Hukukun Üstünlüğü Endeksi® 2020, dünya genelinde genel kamu ve ülke içi hukukçuların ve uzmanların deneyimlerine ve algılarına dayanan hukukun üstünlüğünü ölçen yıllık serilerin en son raporudur. WJP Hukuk Kuralı Endeksi 2020’deki puanlar ve sıralamalar dünya çapında 130.000’den fazla hane halkı anketinden ve 4.000 hukukçu ve uzman anketinden (128 ülke ve yargı bölgesinden) elde edilmiştir. Endeks, dünyandaki türünün en kapsamlı veri kümesidir ve temel olarak birincil verilere dayanan tek veri kümesidir.


Yayınlayan
Dünya Adalet Projesi

Tarih
29.5.2019

Raporu indir

Raporun Türkiye başlığını indir

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.