Skip to content Skip to footer
Soru 1
İşkence tanıklıklarının altında yatan olgularda bir örüntü görebilir miyiz? Hangi gruplar hedefleniyor ve neden? Motivasyon nedir ve devletin en yüksek düzeydeki katılımı nedir?
Soru 2
İşkence hakkındaki tanıklıklar, Türkiye'de işkencenin sistematik ve organize bir kullanımı olduğu sonucuna varmamıza izin veriyor mu?
Soru 3
İşkence veya kötü muamelenin önlenmesi ve izlenmesi için dahili bir sistem var mı ve evet ise, gerçekte nasıl işler?
Soru 4
Olası kötü muameleye veya işkenceye karşı etkili bir yaptırım sistemi var mı? Yoksa tutuklu bulunan kişilere yönelik kötü muamele ve işkenceye karşı organize bir cezasızlıktan söz edebilir miyiz?
Soru 5
Türkiye'nin yargı sistemi bağlamında mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığını, uluslararası standartlara uygun olarak değerlendirebilir miyiz?
Soru 6
Türkiye'nin yargı sistemini, insan hakları ihlalleri durumunda adalete tam erişimin sağlandığı ve etkili hukuki korumanın garanti edildiği bir sistem olarak değerlendirebilir miyiz?
Soru 7
Mahkemeden önce hazırlanan raporları ve ifadeleri dikkate alarak, kaçırılmaların tekrar devletin muhaliflere karşı eyleminin bir parçası olduğu ve bu gerçekler hakkında ciddi bir soruşturma düzenlenmediği sonucuna varabilir miyiz?
Soru 8
Bu aşamada Türkiye, yeterli derecede basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün garanti edildiği bir ülke olarak kabul edilebilir, bu nedenle iyi işleyen bir demokrasinin standartlarına uygun olabilir mi?
Soru 9
Türk hükümeti tarafından alınan kararlar (hala) “darbe” ile bağlantılı bir tepki olarak düşünülebilir mi veya bu kararlara karşı kritik olan sesleri ve / veya kuruluşları “yok etmenin” bir yolu olarak değerlendirilmeleri gerekir mi?