Skip to content Skip to footer

Bu rapor 1 Mart 2018 ile 1 Mart 2019 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Türkiye hükümetinin katkıları, AB Üye Devletleri, Avrupa Parlamentosu raporları ve çeşitli uluslararası ve hükümet dışı kuruluşlardan/organizasyonlardan gelen bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen girdilere dayanmaktadır.


Yayınlayan
Avrupa Komisyonu

Tarih
29.5.2019

Download Link

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.