Skip to content Skip to footer

Wie zijn de rechters? *

Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens – België

 • 1976-98 : Professor aan de «Université de Louvain la Neuve ».
 • 1998-2012: Rechter en vervolgens vice-voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
 • 2012-2016 : Lid van het VN-Mensenrechten Adviespanel in Kosovo
 • 2013-2018: Lid van het Wetenschappelijk Comité van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
 • 2016-2017: Voorzitter van het “Monsanto-tribunaal”

Justice Dr. Johann van der Westhuizen – Zuid Afrika

 • 1976-1998: Hoogleraar en stichtend directeur van het Centrum voor de Rechten van de Mens aan de Universiteit van Pretoria
 • 1999-2004: Rechter bij de Transvaal-afdeling van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika
 • 2004-2016: Rechter van het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika

Adj. Prof. Dr. Elisabeth Abi – Mershed – VS

 • 2019 – heden: Adjunct-professor aan het Washington College of Law
 • 1992-2018: Medewerker, toenmalig juridisch directeur en toenmalig plaatsvervangend uitvoerend secretaris van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens

Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni – Zwitserland

 • 1965: Doctoraat aan het Graduate Institute of International Studies in Genève…
 • 2011: Doctor honoris causa aan de Universiteit van Zürich
 • 1974-1980: Hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Genève.
 • 1990-2006: Lid van de Europese Commissie voor democratie door middel van het recht (Commissie van Venetië) 1990-2006
 • 2007-2011: Rechter bij het Europees Hof voor de rechten van de mens (Straatsburg)
Prof Ledi Bianku

Prof. Ledi Bianku – Albanië

 • Associate Professor aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Instituut voor Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Straatsburg.
 • 2008-2019: rechter bij het Europees Hof voor de rechten van de mens
 • 2006-2008: Lid Europese Commissie voor democratie door middel van het recht (Commissie van Venetië)
 • 1995-2007 Lector aan de Universiteit van Tirana).
Dr. John Pace – Australia

Dr. John Pace – Australië

 • specialist in internationale mensenrechtenwetgeving die zaken van internationale bemiddeling en internationale verdragsprocedures behandelt

 • 1978-1988 Hoofd speciale procedures, met onderzoeksmissies in verschillende landen

 • 1978-1991 en 1993-1994: secretaris van de VN-Commissie voor de mensenrechten

 • 2004-2006: hoofd van het bureau voor de mensenrechten van de VN-bijstandsmissie in Irak

 • 2000-2002: directeur van het Australian Human Rights Centre van de University of New South Wales, momenteel directeur van het diplomatie-trainingsprogramma

Note
* Alle leden van de stuurgroep van het Turkije-Tribunaal, rechters, rapporteurs en getuigen nemen op vrijwillige basis deel aan het Turkije-Tribunaal, en niemand van hen wordt betaald voor zijn of haar bijdrage aan het tribunaal. Alle opbrengsten uit onze fondsenwerving gaan naar de logistiek, de huisvesting, de locatie van het tribunaal en dergelijke kosten tijdens de hoorzittingen van het tribunaal in Genève.