Skip to content Skip to footer

Wie zijn de rapporteurs? *

Rapport over foltering*

Eric Sottas – Zwitserland

 • 1980-1985: Adviseur van de secretaris-generaal UNCTAD
 • 1995-2010: Secretaris-generaal van de Wereldorganisatie tegen foltering
 • 1986: Prijs voor mensenrechten van Frankrijk

*Het martelrapport wordt gemaakt met de steun van Prof. Dr. Johan Vande Lanotte (Universiteit Gent).

Vraag 1
Kunnen we een patroon zien in de feiten die ten grondslag liggen aan de (martel) getuigenissen? Welke groepen worden geviseerd en waarom? Wat is de echte bedoeling en hoe sterk is (het hoogste niveau) van de staat hierbij betrokken ?
Vraag 2
Laten de getuigenissen over martelingen ons toe te concluderen dat er in Turkije sprake is van een systematisch en georganiseerd gebruik van martelingen?
Verslag over straffeloosheid*

Prof. Dr. Yves Haeck – België

 • 2010 – heden : Professor in de Rechten van de Mens aan de Universiteit van Gent
 • Medeoprichter van het Centrum voor de Rechten van de Mens van de Universiteit Gent
  2007 – vandaag:
 • Hoofdredacteur van het Inter-Amerikaanse en Europese tijdschrift voor de mensenrechten

Dr. Emre Turkut – Turkey

 • 2019- heden: Bezoekende Fellow van de Hertie School of Governance, Duitsland
 • 2014- 2016: Assistent onderzoek/onderwijs aan de Turgut Özal-universiteit , Ankara, Turkije
 • 2018- 2019: Onderzoeker aan de Uppsala University Law School, Zweden

* Het rapport Straffeloosheid wordt mede geschreven door Prof. Dr. Yves Haeck en Dr. Emre Turkut.

Vraag 3
Bestaat er een intern systeem om marteling of mishandeling te voorkomen en te controleren, en zo ja, hoe werkt het dan in de praktijk?
Vraag 4
Bestaat er een efficiënt systeem om mogelijke mishandeling of foltering te bestraffen? Of kunnen we spreken van een georganiseerde straffeloosheid ten aanzien van mishandeling en foltering van mensen in gevangenschap?
Verslag over toegang tot de rechter*

Advocaten Collectief – Turkije

Vraag 5
Kunnen we het rechtssysteem van Turkije beoordelen als zijnde in overeenstemming met de internationaal beschermde normen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid?
Vraag 6
Kunnen we het rechtssysteem van Turkije beoordelen als een waarborg voor effectieve toegang tot de rechter en effectieve rechtsbescherming in geval van schending van de mensenrechten?
Verslag over gedwongen verdwijningen*

Johan Heymans – België

Balie van Ankara – Turkije

* Dit rapport wordt geschreven door Johan Heymans. Hij zal onder meer het gepubliceerde rapport van het mensenrechtencentrum van Ankara Bar gebruiken.

Vraag 7
Kunnen we, rekening houdend met de rapporten en de getuigenissen die voor het tribunaal zijn opgesteld, concluderen dat ontvoeringen opnieuw deel uitmaken van de actie van de staat ten aanzien van de tegenstanders en dat er geen serieus onderzoek naar deze feiten is georganiseerd?
Verslag over de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid

Philippe Leruth – België

 • 1995-2005: Voorzitter van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België en vervolgens
 • Voorzitter van de Vereniging van Journalisten Beroepsjournalisten.
 • 2004-2013: Ondervoorzitter van de Europese Federatie van Journalisten
 • 2016-2019: Voorzitter van de Internationale Federatie van Journalisten
Vraag 8
Kan Turkije in dit stadium worden beschouwd als een land waar een voldoende mate van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd, zodat het kan voldoen aan de normen van een goed functionerende democratie?
Vraag 9
Kunnen de beslissingen van de Turkse regering (nog) worden beschouwd als een reactie die verband houdt met de staatsgreep of moeten ze worden geëvalueerd als een manier om de stemmen en/of organisaties die kritisch staan tegenover de regering in Turkije te "vernietigen"?
Note
* Alle leden van de stuurgroep van het Turkije-Tribunaal, rechters, rapporteurs en getuigen nemen op vrijwillige basis deel aan het Turkije-Tribunaal, en niemand van hen wordt betaald voor zijn of haar bijdrage aan het tribunaal. Alle opbrengsten uit onze fondsenwerving gaan naar de logistiek, de huisvesting, de locatie van het tribunaal en dergelijke kosten tijdens de hoorzittingen van het tribunaal in Genève.