Skip to content Skip to footer

Wie zijn de leden van de stuurgroep? *

Em. Prof. Dr. Marc baron Bossuyt – België

 • 1977-2007: Hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Antwerpen
 • 1987-1997: Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • 1981-1985; 1992-1999; 2004-2006: Lid en voorzitter (2006) van de VN-subcommissie voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten.
 • 1986-1991: Vertegenwoordiger van België en voorzitter (1989) van de VN-Commissie voor de rechten van de mens.
 • 2000-2003;2014- …: Lid van het VN-Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie
 • 1997-2014: Rechter en president (2007-2014) van het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof)

Mr. Christine Mussche – België

 • 1984: advocaat in het strafrecht in de breedste zin van het woord en heeft een bijzondere expertise op het gebied van seksuele misdrijven
 • Lid van de Raad van de Orde van de Orde van de Balie van Gent
 • Lid van de Raad van Bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk Empathie
 • Plaatsvervangend rechter bij het Gerecht van eerste aanleg te Gent
 • Bemiddelaar in familiezaken

Prof. Dr. Caroline Pauwels – België

 • 2016 – heden: Rector van de Vrije Universiteit Brussel
 • 1995: Doctoraat in de communicatiewetenschappen
 • 1998 – heden : professor aan de VUB
 • 2006 – 2011: Lid Stuurgroep Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid Media
 • 2000 – 2016: Directeur van het SMIT-onderzoekscentrum
 • 2012 – 2015: Jean Monnet-stoel

Jan De Bock – België

 • Diplomaat
 • 2000 – heden: Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ceris
 • Voormalig ambassadeur van België bij de Verenigde Naties en de Europese Unie.
 • Voormalig voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken

Prof. Dr. Rik Van de Walle – België

 • 2016 – heden: Rector van de Vrije Universiteit Brussel
 • 1995: Doctoraat in de communicatiewetenschappen
 • 1998 – heden : professor aan de VUB
 • 2006 – 2011: Lid Stuurgroep Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid Media
 • 2000 – 2016: Directeur van het SMIT-onderzoekscentrum
 • 2012 – 2015: Jean Monnet-stoel
Note
* Alle leden van de stuurgroep van het Turkije-Tribunaal, rechters, rapporteurs en getuigen nemen op vrijwillige basis deel aan het Turkije-Tribunaal, en niemand van hen wordt betaald voor zijn of haar bijdrage aan het tribunaal. Alle opbrengsten uit onze fondsenwerving gaan naar de logistiek, de huisvesting, de locatie van het tribunaal en dergelijke kosten tijdens de hoorzittingen van het tribunaal in Genève.