Skip to content Skip to footer

Waarom een Turkije Tribunaal?

De voorbije jaren worden steeds vaker schendingen van de mensenrechten in Turkije gesignaleerd. Verschillende internationale instanties en rechtbanken hebben dit bevestigd.

Daarom hebben we het initiatief genomen om een Turkije Tribunaal op te richten. Het tribunaal is geen juridisch bindend orgaan. Maar de uitspraak van het tribunaal zal een hoog moreel gezag hebben.

Alle documenten, de getuigenissen en het verdict van de rechters zullen volledig transparant gepubliceerd worden via de moderne digitale communicatiemiddelen. Op die manier willen we de internationale gemeenschap informeren én sensibiliseren.

Omdat stilte de grootste vijand van de fundamentele mensenrechten is.