Skip to content Skip to footer
Vraag 1
Kunnen we een patroon zien in de feiten die ten grondslag liggen aan de (martel) getuigenissen? Welke groepen worden geviseerd en waarom? Wat is de echte bedoeling en hoe sterk is (het hoogste niveau) van de staat hierbij betrokken ?
Vraag 2
Laten de getuigenissen over martelingen ons toe te concluderen dat er in Turkije sprake is van een systematisch en georganiseerd gebruik van martelingen?
Vraag 3
Bestaat er een intern systeem om marteling of mishandeling te voorkomen en te controleren, en zo ja, hoe werkt het dan in de praktijk?
Vraag 4
Bestaat er een efficiënt systeem om mogelijke mishandeling of foltering te bestraffen? Of kunnen we spreken van een georganiseerde straffeloosheid ten aanzien van mishandeling en foltering van mensen in gevangenschap?
Vraag 5
Kunnen we het rechtssysteem van Turkije beoordelen als zijnde in overeenstemming met de internationaal beschermde normen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid?
Vraag 6
Kunnen we het rechtssysteem van Turkije beoordelen als een waarborg voor effectieve toegang tot de rechter en effectieve rechtsbescherming in geval van schending van de mensenrechten?
Vraag 7
Kunnen we, rekening houdend met de rapporten en de getuigenissen die voor het tribunaal zijn opgesteld, concluderen dat ontvoeringen opnieuw deel uitmaken van de actie van de staat ten aanzien van de tegenstanders en dat er geen serieus onderzoek naar deze feiten is georganiseerd?
Vraag 8
Kan Turkije in dit stadium worden beschouwd als een land waar een voldoende mate van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd, zodat het kan voldoen aan de normen van een goed functionerende democratie?
Vraag 9
Kunnen de beslissingen van de Turkse regering (nog) worden beschouwd als een reactie die verband houdt met de staatsgreep of moeten ze worden geëvalueerd als een manier om de stemmen en/of organisaties die kritisch staan tegenover de regering in Turkije te "vernietigen"?