Skip to content Skip to footer
Vraag 1
Kunnen we een patroon zien in de feiten die ten grondslag liggen aan de (martel) getuigenissen? Welke groepen worden geviseerd en waarom? Wat is de echte bedoeling en hoe sterk is (het hoogste niveau) van de staat hierbij betrokken ?
Vraag 2
Laten de getuigenissen over martelingen ons toe te concluderen dat er in Turkije sprake is van een systematisch en georganiseerd gebruik van martelingen?
Vraag 3
Bestaat er een intern systeem om marteling of mishandeling te voorkomen en te controleren, en zo ja, hoe werkt het dan in de praktijk?
Vraag 4
Bestaat er een efficiënt systeem om mogelijke mishandeling of foltering te bestraffen? Of kunnen we spreken van een georganiseerde straffeloosheid ten aanzien van mishandeling en foltering van mensen in gevangenschap?
Vraag 5
Kunnen we de situatie van advocaten in Turkije , hun relatie met hun cliënten en de manier waarop zij de verdediging kunnen organiseren evalueren als voldoende garantie biedend voor een eerlijk proces in overeenstemming met de internationale normen?
Vraag 6
Is het niveau van de medische zorg, de medische bestaffing, de procedures om een tijdige reactie te garanderen en de mogelijkheden om indien nodig een beroep te doen op gespecialiseerde diensten in de Turkse gevangenissen en andere plaatsen waar mensen in hechtenis worden gehouden, in overeenstemming met wat nodig is om hun recht op gezondheid te behouden in overeenstemming met de internationaal erkende normen?
Vraag 7
Wat zijn de garanties ( de jure en de facto ) dat het medisch personeel in staat zal zijn om elke vorm van mishandeling en/of foltering van personen in de gevangenis of in enige andere vorm van hechtenis te onderzoeken en onafhankelijk te melden?
Vraag 8
Kunnen we, rekening houdend met de rapporten en de getuigenissen die voor het tribunaal zijn opgesteld, concluderen dat ontvoeringen opnieuw deel uitmaken van de actie van de staat ten aanzien van de tegenstanders en dat er geen serieus onderzoek naar deze feiten is georganiseerd?
Vraag 9
Kan Turkije in dit stadium worden beschouwd als een land waar een voldoende mate van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd, zodat het kan voldoen aan de normen van een goed functionerende democratie?
Vraag 10
Kunnen de beslissingen van de Turkse regering (nog) worden beschouwd als een reactie die verband houdt met de staatsgreep of moeten ze worden geëvalueerd als een manier om de stemmen en/of organisaties die kritisch staan tegenover de regering in Turkije te "vernietigen"?