Skip to content Skip to footer

Laten de getuigenissen over martelingen ons toe te concluderen dat er in Turkije sprake is van een systematisch en georganiseerd gebruik van martelingen?

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.