Skip to content Skip to footer

Dit verslag heeft tot doel een antwoord te geven op de belangrijkste vragen die aan het Turkije Tribunaal zijn gesteld over foltering. Deze vragen zijn: Wie zijn de doelgroepen? Wat is het doel en de motivatie van de daders? Is er een patroon in de manier waarop gemarteld wordt? Wordt het systematisch gebruikt?
Is het een georganiseerde praktijk? Wordt marteling getolereerd binnen het veiligheidssysteem zelf en wat is de betrokkenheid op het niveau van de centrale overheid?

Download Press Release

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.