Skip to content Skip to footer
  • Ondanks onze eerste aankondiging dat het Tribunaal tussen 21 en 25 september zal worden gehouden, wordt de vergadering van het Turkije Tribunaal in Genève verplaatst van 21-25 september tot laat in de herfst vanwege de huidige reisbeperkingen voor het coronavirus. Het Turkije Tribunaal zal echter de lancering aankondigen van een reeks rapporten over de toestand van “De Mensenrechten in Turkije”, te beginnen met “Marteling in Turkije Vandaag” vanaf 20 augustus 2020. U kunt de rapporten hier vinden.
  • Tijdens de eerste vier dagen zullen de rapporten worden voorgesteldal en zullen er vragen worden gesteld door de leden van het tribunaal. Ook zullen getuigen worden gehoord. De Turkse regering zal de gelegenheid krijgen om te antwoorden op de rapporten.
  • De rapporten zullen enkele weken voor aanvang van het tribunaal op de website worden gepubliceerd. Een korte video zal de rapporten samenvatten en op de website worden geplaatst.
  • De hoorzittingen van het tribunaal worden live gestreamd, daarna worden korte video’s gemaakt om de hoorzittingen samen te vatten. Deze video’s worden op de website geplaatst.
  • Op de laatste dag van het tribunaal zal het tribunaal zijn uitspraak bekend maken. De uitspraak zal ook op de website worden gepubliceerd.
  • Er zullen twee nevenactiviteiten plaatsvinden: Eén tijdens de dagen van het tribunaal over de vervolging van gekozen politici in de zone van de Raad van Europa, waaronder Turkije en Spanje, en de andere in maart over de onpartijdigheid van de rechterlijke macht.