Skip to content Skip to footer

Hoe wordt het Turkije Tribunaal gefinancierd? *

De financiering van het Turkije Tribunaal gebeurt via crowdfunding. Iedere persoon en ieder bedrijf of instelling die wil bijdragen, kan dit doen. De bijdragen mogen maximum 5000 euro bedragen.

Doneer via IBAN:

Turkey Tribunal NPA
IBAN: BE70 3632 0131 2325
BIC: BBRU BE BB
Bank: ING Belgë

Doneer online via:

Note
* Alle leden van de stuurgroep van het Turkije-Tribunaal, rechters, rapporteurs en getuigen nemen op vrijwillige basis deel aan het Turkije-Tribunaal, en niemand van hen wordt betaald voor zijn of haar bijdrage aan het tribunaal. Alle opbrengsten uit onze fondsenwerving gaan naar de logistiek, de huisvesting, de locatie van het tribunaal en dergelijke kosten tijdens de hoorzittingen van het tribunaal in Genève.