Skip to content Skip to footer

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019. Het is gebaseerd op input uit verschillende bronnen, waaronder bijdragen van de regering van Turkije, de EU-lidstaten, verslagen van het Europees Parlement en informatie van verschillende internationale en niet-gouvernementele organisaties.


Uitgegeven / gepubliceerd door
Europese Commissie

Datum
29.5.2019

Download Link

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.