Skip to content Skip to footer

Vraag 9

Kunnen de beslissingen van de Turkse regering (nog) worden beschouwd als een reactie die verband houdt met de staatsgreep of moeten ze worden geëvalueerd als een manier om de stemmen en/of organisaties die kritisch…

Read more

Vraag 8

Kan Turkije in dit stadium worden beschouwd als een land waar een voldoende mate van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd, zodat het kan voldoen aan de normen van een goed functionerende democratie?

Read more

Vraag 7

Kunnen we, rekening houdend met de rapporten en de getuigenissen die voor het tribunaal zijn opgesteld, concluderen dat ontvoeringen opnieuw deel uitmaken van de actie van de staat ten aanzien van de tegenstanders en…

Read more

Vraag 6

Kunnen we het rechtssysteem van Turkije beoordelen als een waarborg voor effectieve toegang tot de rechter en effectieve rechtsbescherming in geval van schending van de mensenrechten?

Read more

Vraag 5

Kunnen we het rechtssysteem van Turkije beoordelen als zijnde in overeenstemming met de internationaal beschermde normen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid?

Read more

Vraag 4

Bestaat er een efficiënt systeem om mogelijke mishandeling of foltering te bestraffen? Of kunnen we spreken van een georganiseerde straffeloosheid ten aanzien van mishandeling en foltering van mensen in gevangenschap?

Read more

Vraag 3

Bestaat er een intern systeem om marteling of mishandeling te voorkomen en te controleren, en zo ja, hoe werkt het dan in de praktijk?

Read more

Vraag 2

Laten de getuigenissen over martelingen ons toe te concluderen dat er in Turkije sprake is van een systematisch en georganiseerd gebruik van martelingen?

Read more

Vraag 1

Kunnen we een patroon zien in de feiten die ten grondslag liggen aan de (martel) getuigenissen? Welke groepen worden geviseerd en waarom? Wat is de echte bedoeling en hoe sterk is (het hoogste niveau)…

Read more

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.