Skip to content Skip to footer

* Alle leden van de stuurgroep van het Turkije-Tribunaal, rechters, rapporteurs en getuigen nemen op vrijwillige basis deel aan het Turkije-Tribunaal, en niemand van hen wordt betaald voor zijn of haar bijdrage aan het tribunaal. Alle opbrengsten uit onze fondsenwerving gaan naar de logistiek, de huisvesting, de locatie van het tribunaal en dergelijke kosten tijdens de hoorzittingen van het tribunaal in Genève.

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.